integritetspolicy

Integritetspolicy

web design pooyaart
Henkesgrill har implementerat administrativa, tekniska och fysiska säkerhetskontroller som är utformade för att skydda personlig information. Ingen onlineaktivitet är dock någonsin helt säker eller utan felfri. Henkesgrill garanterar inte att din personliga information är helt säker. Kom ihåg detta när du lämnar personlig information eller annan information till Henkesgrill. Du är ansvarig för att skydda ditt användarnamn och lösenord

Ändringar av denna integritetsförklaring

Våra tjänster kan ändras från tid till annan. Som ett resultat förbehåller vi oss rätten att uppdatera eller ändra denna integritetsförklaring när som helst och från tid till annan utan föregående meddelande. Om vi gör några väsentliga förändringar i det sätt vi använder eller avslöjar din personliga information, kommer vi att meddela dig via e-post, till den e-postadress du har gett oss. Om du gör invändningar mot ändringar måste du sluta använda våra tjänster.

Granska denna sekretessförklaring regelbundet genom att besöka denna webbsida. Denna integritetsförklaring uppdaterades senast den dag som anges högst upp på denna sida. Din fortsatta användning av våra tjänster efter eventuella ändringar eller ändringar av denna integritetspolicy indikerar ditt avtal till villkoren i den reviderade integritetspolicyen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller problem som rör denna integritetsförklaring eller vår integritetspraxis, vänligen kontakta oss

Företagstransaktioner

I händelse av försäljning, överföring, sammanslagning, omorganisation, upplösning eller liknande händelse kan vi överföra din information till en eller flera tredje parter som en del av transaktionen.

Få åtkomst till och korrigera din personliga information

Att hålla din personliga information aktuellt hjälper till att se till att vi ger dig de mest relevanta erbjudandena. Du kan komma åt och uppdatera din personliga information via din kontoprofil.Medan vi är redo att hjälpa dig med att hantera dina prenumerationer, inaktivera ditt konto och ta bort din aktiva profil och data, kan vi inte alltid radera poster över tidigare interaktioner och transaktioner.

Vi är till exempel skyldiga att behålla poster som hänför sig till tidigare köp genom våra tjänster för finansiell rapportering och efterlevnadsskäl. Dessutom kan vi, på grund av det sättet vi upprätthåller vissa tjänster, tillfälligt behålla säkerhetskopior av sådan information innan du raderar viss information innan den raderas permanent.

Förseningar på Internet

Programvaran och tjänsterna kan vara föremål för begränsningar, förseningar och andra problem som följer användningen av Internet och elektronisk kommunikation. Henkesgrill är inte ansvarigt för eventuella förseningar, leveransfel eller skador, förluster eller skador till följd av sådana problem med undantag för vad Henkesgrills integritetspolicy har angett eller som annat krävs.

(A) Du kommer endast att använda tjänsterna för lagliga ändamål; Du kommer inte att använda tjänsterna för att skicka eller lagra olagligt material eller för vilseledande eller bedrägliga syften.

(B) Du kommer inte att använda tjänsterna för att orsaka besvär, irritation eller besvär.

(C) Du kommer inte att använda tjänsterna, eller något innehåll som är tillgängligt genom tjänsterna, för kommersiellt syfte, inklusive men inte begränsat till att kontakta, reklamera till, söka eller sälja till, alla livsmedelsleverantörer, användare eller Dasher, såvida inte företaget Har gett dig tillstånd att göra det i skrivande.

(D) Du kommer inte att kopiera eller distribuera programvaran eller något innehåll som visas genom tjänsterna utan föregående skriftligt tillstånd från företaget.

(E) Du kommer inte att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, någon samling, sammanställning eller annan katalog från allt innehåll som visas genom tjänsterna utom för din personliga, icke-kommersiella användning.

(F) Informationen som du tillhandahåller oss när du registrerar ett konto eller på annat sätt kommunicerar med oss är korrekt, du meddelar oss omedelbart om alla ändringar av sådan information och du kommer att ge oss något bevis på identitet som vi kan ansöka om.

(G) Du är medveten om att när du begär tjänster med sms-textmeddelanden kommer standardmeddelanden Kostnader att tillämpas.

(H) Du kommer att hålla säkert och konfidentiellt ditt kontolösenord eller alla identitetsuppgifter som vi tillhandahåller dig som tillåter åtkomst till tjänsterna.

(I) Du kommer endast att använda tjänsterna för din egen användning och kommer inte att sälja varken programvaran eller tjänsterna till en tredje part.

(J) Du kommer inte att använda webbplatsen eller programvaran på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon företagsserver eller nätverken som är anslutna till någon företagsserver.

(K) Du kommer inte att försöka få obehörig åtkomst till någon del av webbplatsen och / eller till alla tjänster, konton, resurser, datorsystem och / eller nätverk som är anslutna till någon företagsserver.

(L) Du kommer inte att djupa länka till webbplatsen eller komma åt webbplatsen manuellt eller med någon robot, spindel, webbcrawler, extraktionsprogramvara, automatiserad process och / eller enhet för att skrapa, kopiera eller övervaka någon del av webbplatsen eller något innehåll På webbplatsen, såvida inte företaget har gett dig tillåtelse att göra det skriftligt.

(M) Du kommer inte att kopiera något innehåll som visas genom tjänsterna, inklusive men inte begränsat till matserviceleverantörernas menyinnehåll och recensioner, för publicering i alla format eller media.

(N) Du kommer inte att utföra systematisk återhämtning av data eller annat innehåll från webbplatsen, programvaran eller tjänsterna.

(O) Du kommer inte att försöka skada andra användare eller företaget, webbplatsen, programvaran eller tjänsterna på något sätt oavsett.

(P) Du kommer att rapportera eventuella fel, fel, obehöriga åtkomstmetoder eller brott mot våra immateriella rättigheter som du upptäcker vid din användning av webbplatsen, programvaran eller tjänsterna.

(F) Du missbrukar inte vårt kampanj- eller kreditkodssystem genom att lösa in flera kuponger på en gång.

Användarkonto

Du är ensam godkänd användare av alla konton du skapar genom tjänsterna. Du är helt och fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller ditt konto.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.Du håller med om att du ska övervaka ditt konto för att förhindra användning av minderåriga, och du kommer att acceptera fullt ansvar för all obehörig användning av ditt lösenord eller ditt konto av minderåriga. Du får inte godkänna andra att använda din användarstatus, och du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt användarkonto till någon annan person eller enhet. Om du misstänker att någon obehörig part kan använda ditt lösenord eller ditt konto kommer du att meddela företaget omedelbart.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller om företaget har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har företaget rätt att stänga av eller avsluta ditt konto Och vägrar alla och nuvarande eller framtida användning av tjänsterna (eller någon del därav). Du accepterar att inte skapa ett konto eller använda tjänsterna om du tidigare har tagits bort av företaget, eller om du tidigare blivit förbjuden att använda tjänsterna.

Betalningsvillkor

priser. Du förstår att:

(A) Priserna för menyalternativ som visas via tjänsterna kan skilja sig från de priser som erbjuds eller publiceras av matserviceleverantörer för samma menyposter och / eller från priser som finns tillgängliga på andra webbplatser från tredje part och att sådana priser kanske inte är de lägsta Priser till vilka menyalternativen säljs;

(B) Företaget har ingen skyldighet att specificera sina kostnader, vinster eller marginaler vid publicering av sådana priser; Och (C) Företaget förbehåller sig rätten att ändra sådana priser när som helst, efter eget gottfinnande. Du är ansvarig för alla transaktionsskatter på de tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal (andra än skatter baserade på företagets inkomst). Betalning kommer att behandlas av företaget med den föredragna betalningsmetoden som anges på ditt konto.

(C) Inga återbetalningar. Avgifter som betalas av dig för slutförda och levererade order är slutgiltiga och kan inte återbetalas. Företaget har ingen skyldighet att tillhandahålla återbetalningar eller krediter, men kan ge dem i varje enskilt fall i företagets ensambehörighet.

(D) Kampanjerbjudanden. Företaget kan, efter eget gottfinnande, göra kampanjerbjudanden med olika funktioner och olika priser för någon av våra användare. Dessa kampanjerbjudanden, såvida de inte är gjorda för dig, ska inte ha någon roll vad som helst på ditt erbjudande eller kontrakt. Vi uppmuntrar dig att återkomma tillbaka på vår webbplats om du är intresserad av att lära dig mer om hur vi tar ut programvaran eller tjänsterna.

(E) Avgifter för tjänster och programvara. Företaget kan ändra avgifterna för våra tjänster eftersom vi anser vara nödvändiga eller lämpliga för vår verksamhet.

(F) Hänvisningsprogram. Företagets villkor för hänvisningsprogram är tillgängliga på Https://Www.Henkesgrill.Com/Referral-Terms/ (“Program”). Under programmet erbjuder företaget sina registrerade kunder med goda möjligheter att tjäna Henkesgrill-krediter som kampanjbelöningar genom att bjuda in sina berättigade vänner (var och en, en “refererad vän”) att registrera sig som nya Henkesgrill-kunder och placera sin första beställning genom tjänsten Genom att använda en unik referens-ID-länk (“Personlig länk”).

För varje kvalificerad remiss (som definieras i programmet) som genereras genom en användares personliga länk, kan användaren få en kredit som anges på företagets referensprogram-sida. Du accepterar att vi kan ändra programmets villkor eller avsluta programmet när som helst.

(g) DashPass-prenumerationer. DashPass är ett abonnemang som ger gratis leveranser (ingen leveransavgift) på beställningar med ett lägsta delsumma som anges när du registrerar dig (exklusive skatter och tips) (“Gratis leveranser”) som görs genom tjänsterna för en månadsvis eller årlig avgift. Gratis leveranser är föremål för leveransförare och geografisk tillgänglighet, och skatter kan tillkomma kostnaden för maten och / eller dryckerna som du beställer. Du kan tillhandahålla en valfri tacksamhet.

Beroende på de villkor som anges när du registrerar dig kan serviceavgifter ansöka. Du debiteras din första månatliga prenumerationsavgift det datum du köper ditt prenumeration. MED STÅNDPUNKT (OCH MED TIDIGARE MEDDELANDE TILL DET OMFATTANDE SOM krävs enligt tillämplig lag) kommer DIN DASHPASS-TILLSKRIVNING automatiskt att återställas, och den nuvarande DASHPASS-avgiften kommer att laddas automatiskt till dig vid tidpunkten för RENE.

Om du inte vill att ditt prenumeration ska förnyas automatiskt kan du ändra detta standard via menyn eller DashPass-banners i appen, beroende på vilket system du använder. Du kan Du måste avbryta minst en dag innan nästa schemalagda prenumerationsdatum för att undvika att debiteras för nästa prenumerationsperiod (E.G., om förnyelsedatum är den 10 januari, måste du avbryta kl. 11:59:59 Pm den 9 januari). Om du deltog i en gratis prenumerationsperiod för gratis eller annan kampanj för DashPass, kan du avbryta de första 48 timmarna av ditt betalda abonnemang för DashPass och få en full återbetalning av din DashPass-avgift (som tillämpligt). För alla andra medlemmar, om du avbokar ditt DashPass-prenumeration inom de första 48 timmarna och inte har gjort en beställning under den perioden, kommer Henkesgrill att återbetala ditt DashPass-avgift.

Om du avbryter någon annan tid får du ingen återbetalning, men du kan fortsätta att njuta av de gratis leveranserna i slutet av din dåvarande faktureringsperiod. Ibland erbjuder Henkesgrill vissa kunder prövning eller andra PR-abonnemang till DashPass. Sådana prövnings- eller kampanjabonnemang omfattas av dessa villkor, med undantag för vad som anges i kampanjbjudandet. Endast en prövning eller prenumerationsabonnemang finns per hushåll.

Henkesgrill fakturerar dig den tillämpliga avgiften efter att din kostnadsfria provperiod har gått ut. Om du avbryter DashPass innan provperioden har löpt ut kommer Henkesgrill inte att debitera dig. Henkesgrill kan ändra månads- eller årsavgiften som debiteras för DashPass när som helst, men någon sådan avgiftsändring kommer inte att gälla för nuvarande DashPass-medlemmar förrän din nuvarande prenumeration löper ut och ditt abonnemang förnyas för en annan period.
Vi kan ändra villkoren eller villkoren för DashPass då och då. Alla nya eller förnyade Henkesgrill Pass-prenumerationer kommer att omfattas av villkoren och villkoren som är aktiva vid den tiden och visas när du registrerar dig för DashPass.

Henkesgrill kan också göra sådana ändringar med avseende på nuvarande DashPass-prenumerationer. I så fall kommer Henkesgrill att meddela dig via e-post om förändringarna och när dessa ändringar kommer att träda i kraft. Om du inte håller med om ändringarna i ditt nuvarande DashPass-prenumerationsvillkor, kan du avbryta ditt DashPass-prenumeration och få en återbetalning av din prenumerationsavgift på en pro rata-basis som beräknas från slutet av månaden under vilken du avbryter prenumerationen.

DashPass-prenumerationen kan inte överföras eller tilldelas. Henkesgrill förbehåller sig rätten att acceptera, avslå eller avbryta ditt DashPass-prenumeration när som helst efter eget gottfinnande. Om Henkesgrill avbryter ditt DashPass-prenumeration, kommer du att få en återbetalning av din prenumerationsavgift på en pro rata-basis som beräknas från slutet av den månad under vilken ditt prenumeration avbröts.